Elvis


                                                  Elvis        Elvis

Elvis fick flytta till oss på grund av att hans revir började innefatta även grannarnas hus i samfälligheten. Han är en livlig katt med gener från rasen Bengal och pratar därmed rätt ljudligt. Bör vara ensamkatt i hemmet och kunna vara ute i en trygg miljö.