Nynäshamns Katthem

Om oss

Nynäshamns katthemsförening NKF grundades den 25 mars 2007. Initiativtagare var Herta Godberg i Nynäshamn. Trots en del motstånd och bakslag kunde vi till slut efter idogt och målmedvetet arbete öppna ett katthem i Nynäshamn den 19 november 2011.

Nynäshamns katthemsförening verkar för att ta hand om hemlösa katter främst i kommunen. Föreningen drivs ideellt och är beroende av bidrag för att över huvud taget kunna existera.

Vi har 30+ fantastiska volontärer som gör Nynäshamns katthem möjligt. Om du är intresserad av att bli en av våra volontärer, klicka här!

Styrelsen

Ordförande:

Anne-Chatrine Qvick

Sekreterare:

Aleksandra Djurdjevic

Kassör:

Annika Zillén

Ledamöter:

Vivian Douglas, Johanna Holmgren, Martin Anward, Marie Thorell, Lotta Nygren, Anna Lagercrantz